Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, August 20, 2013

“Ăn Rằm”

Nhớ hồi bé, cứ đến rằm Tháng Bảy âm lịch là ở nhà lại làm cơm, có gà có qué, có xôi có thịt… và người lớn dặn: đi chơi nhớ đừng về muộn, chiều nay nhà mình “ăn Rằm”.

Hồi đó thấy rằm tháng Bảy cũng là một dịp để ăn uống. Gần đây mới biết rằm Tháng Bảy hay Lễ Vu lan, chính là một phong tục rất văn hóa bắt nguồn từ một điển tích Phật Giáo, ngài Mục Kiền Liên cứu cho mẹ đang bị đọa địa ngục được vãng sanh.
 
Trên thực tế, rất rất nhiều người không theo Phật pháp, nên cũng chính theo Phật pháp thì cũng có rất rất nhiều người không được vãng sanh. Vì thế, dịp lễ Vu Lan cũng là dịp để mọi người làm lễ xin Chư Phật giúp những vong hồn đó được siêu thoát, đến được cõi lành.

Ngày nay, câu người ta hay nói “Trần sao, âm vậy” và cứ hơi tí là mua đủ thứ ba lăng nhăng làm bằng giấy, về đốt cho người đã chết “dùng dưới cõi âm”. Hóa ra như thế, mặc định thừa nhận người thân của mình đang ở “cõi âm”, tức là địa ngục. Mà đã bị đọa địa ngục, thì đang phải chịu đủ thứ hình phạt của Thập điện Diêm vương, có mà dùng những iPhone, iPad, xe máy SH, ô tô đến cả người giúp việc mà người nhà vừa “hỏa táng” khối ra đấy.

Như thế dịp Vu Lan chính là làm lễ cầu siêu cho những vong hồn chưa được siêu thoát, có gốc từ Đạo Phật nên chỉ cúng cỗ chay. Dịp này cũng là dịp người ta phóng sinh, dày thêm phúc đức cho bản thân và gia đình.

Và do đó, lợi dụng rằm tháng Bảy mà “Ăn Rằm”, giết mổ linh đình, ăn nhậu say sưa bét nhè, thật ra là làm cho NGHIỆP của người nhà đã chết, càng nặng thêm mà thôi.

Viết để cho ai chưa biết. Còn với những người không tin, thì cũng không cấm được. Chỉ nhắc vậy thôi…


A di đà Phật!

Đọc thêm bài Sợ ở đây

No comments:

Post a Comment