Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, July 17, 2013

Hoan

Một người lang thang
chụp ở Lạng Sơn
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hoan người Tày, nhà ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn. Năm nay Hoan đã khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng nhìn Hoan, chẳng biết anh ta chính xác bao nhiêu tuổi. Một người khó, thậm chí, không thể đoán được tuổi.

Friday, July 12, 2013

The Losers

Khubilai Khan (Hốt Tất Liệt)
Lịch sử Trung Hoa có rất nhiều lần nội chiến. Hai lần bị xâm lược, họ đều mất nước. Thế kỷ XIII, mất nước vào tay người Mông Cổ. Thế kỷ XVII, mất nước vào tay người Kim vùng Mãn Châu đông bắc.