Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 8, 2013

Chúc mừng năm mới Quý Tị - Happy New Year 2013, Year of the Water Snake


On the occasion of The New Year 2013, Year of the Water Snake – I wish you, all my friends and your family good health, success and happiness! – Serguei KouzmicThe Last Wanderer.

Nhân dịp năm mới Quý Tị 2013, xin chúc tất cả các bạn của Người lang thang cuối cùng Serguei Kouzmic một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
“For nearly one month, the natives, regardless of wealth, ceased their work to eat and play. They finished trades, farming jobs and hard services. Both children and grown-ups were well-dressed. The poors put their belongings on sale for little leisure… Children also delighted in lucky money put into red envelopes. RED – the colour of pleasure – was everywhere”.  


(Charles Eduard Hocquard, a visiting French doctor, describing Tet in Vietnam over a century ago)


“Trong gần một tháng, người bản xừ dù giàu hay nghèo đều ngừng công việc để ăn, chơi. Chấm dứt buôn bán, làm đồng, công việc phu phen vất vả, người lớn người bé đều mặc đẹp. Người nghèo bán đồ đạc lấy tiền xả láng… Trẻ con cũng vui thích vì chúc Tết vì nhận được tiền trong phong bao giấy đỏ. Chỗ nào cũng màu đỏ, màu của vui sướng”.


(Charles Eduard Hocquard, một bác sỹ người Pháp sang thăm Việt Nam mô tả cảnh ăn Tết của người Việt hơn một thế kỷ trước).


No comments:

Post a Comment