Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, June 27, 2023

Cuộc binh biến của Prigozhin: Ai là người chiến thắng?

Suốt mấy ngày trời, những người quan tâm đến cuộc chiến tranh của Putin tiến hành ở Ukraine bị thu hút hết cả tâm trí vào một chuyện duy nhất: Yevgeny Prigozhin và quân đánh thuê của hắn ta làm loạn. Rồi là câu chuyện này còn được bàn luận nhiều nữa. Có rất nhiều giả thuyết xung quanh cuộc binh biến của Prigozhin, thậm chí đầy những ý kiến sặc mùi… âm mưu.