Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, May 10, 2023

Thất bại lịch sử của Putin


Người Việt Nam hay nói: “Quay đi quay lại là hết một năm.” Vừa mới ngày nào ngồi viết bài “Chiến thắng lịch sử của Putin” nhân nước Nga của Putin kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít, thế mà đến hôm nay đã lại thêm mười hai tháng. Mười hai tháng đầy ắp các sự kiện liên quan đến cuộc chiến tranh mà Putin đã phát động xâm lược Ukraine… Đầu tiên, tôi xin điểm qua một số điểm chính của giai đoạn đáng nhớ này.