Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, July 21, 2022

Vai trò của rèn sức khỏe và lao động trong giáo dục

Từ ngày tình cờ biến thành “người nghiên cứu giáo dục” nhờ mấy cuốn sách được xuất bản, tôi cũng hay được hỏi ý kiến về dạy cái này cái kia cho các con. Hè năm nay cũng không ngoại lệ, nhất là trong hoàn cảnh đất nước mới qua một trận dịch giã: có cô hỏi về khóa học thợ sửa điện nước mà con cô ấy theo học.