Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, October 21, 2018

“Head Over Heels” - “Mê như điếu đổ”


“Head Over Heels” (2001) là bộ phim hài của Universal Pictures, tôi cùng bạn gái xem năm 2002 ở Rạp Dân chủ, Hà Nội. Hồi đó chưa có những cụm rạp như bây giờ, mà chỉ có những rạp lẻ như thời bao cấp. Dân chủ, Tháng Tám… là những rạp hoạt động trở lại sau một thời gian dài nghỉ chơi xơi nước.