Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, January 21, 2014

Trở lại Bản Vay


Thoáng một cái từ cái hôm “Trời xanh qua kẽ lá” nay đã gần 4 tháng, mới có dịp quay trở lại Bản Vay.
 
Ngày cuối năm nắng hanh vàng óng, xuyên qua những lớp lá rừng và soi xuống đáy con suối trong vắt rì rào chảy. Những lớp đá vẩy vẩy dưới đáy nước vẫn như thế, nhưng cánh đồng thì đang cày vỡ, chuẩn bị cho một vụ mùa mới.  Lần trước lên đây bà con còn đang gặt.

Như những vụ mùa, hết vụ thì cánh đồng sẽ lại được cày bừa vào vụ mới, lại một vòng đời mới của cuộc sống bắt đầu.Mình cũng vậy, bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời cũng như được bắt đầu một cuộc sống mới…

Xem toàn bộ album ở đây

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment