Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, December 26, 2011

Liêm sỉ và vô liêm sỉ

Theo từ điển tiếng Việt trựctuyến wiktionary thì “Liêm sỉ” là Đức tính của người trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ.

Người ta bảo, cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người có liêm sỉ, nhiều khi nhìn vào hành động của người khác, thậm chí, nhìn vào cặp mắt của người có hành vi vô liêm sỉ, cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Có thể ông Franko Goetz không đủ năng lực, không đủ tinh tế để cầm lái con thuyền U23 Việt Nam.

Nhưng những gì mà người ta đang làm với ông ấy, thật vô liêm sỉ. Còn không muốn nghe những gì mà người ta đang cố giải thích với công luận, với người hâm mộ.

Chung quy, đều từ lòng tham mà ra cả.


No comments:

Post a Comment